Om behandlingen

Svækkede tænder, hermed menes tænder der er rodbehandlede eller hvor mere end halvdelen af tanden er ødelagt, har brug for en krone.

Før behandlingen skal tanden undersøges og det vurderes om tanden kan bære en krone. Det sikres at der ikke forefindes betændelser eller caries inden behandlingen iværksættes. Der skal i den forbindelse tages et røntgenbillede af tandens rod. Herefter kan behandlingen iværksættes. Behandlingen er smertefri og der lægges en bedøvelse inden egentlig behandling påbegyndes. Når bedøvelsen virker,  beslibes tanden i den rigtige form og med de rigtige vinkler. Herefter tages et digitalt aftryk og der laves en midlertig krone, som beskytter tanden indtil den færdige kronen kan cementeres ca. 1 uge efter.

En krone dækker tandens sider og top. Kronen kan laves i flere forskellige materiale typer.  Vi gør meget ud af at lave et både funktionelt og æstetisk produkt. Vi tager altid en snak med vores patienter om hvilken kronetype der anbefales i den pågældende situation. Der ydes 5 års fuld garanti på vores kroner.