Kirurgi

Kirurgi

På Gentofte Tandklinik har vi ansat specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Niels Ulrich Hermund til at forestå alle kirurgiske behandlinger.

Tand-, mund- og kæbekirurgi er et af to specialer inden for tandlægefaget. Set i lyset af, at det er et speciale, og at det ofte omfatter behandlinger, som vækker en vis frygt hos mange patienter, har vi valgt at lade en specialist varetage disse behandlinger.

Det, at de kirurgiske behandlinger bliver foretaget af en specialist betyder, at man sikrer en kompetent, effektiv og smertefri udførelse af behandlingerne.

Niels Ulrich Hermund er opdateret med den seneste viden inden for området og har mange års erfaring. Da han komme på Gentofte Tandklinik, betyder det samtidig, at behandlingerne bliver udført i vante omgivelser og med det personale i kender fra øvrige tandlægebesøg.

Som oftest skal der fjernes tråde ugen efter, og det sker følgelig også på klinikken.